Twoja przeglądarka jest nieaktualna.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest już obsługiwana. Proszę zmienić przeglądarkę, aby uzyskać lepszą jakość strony.

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy podczas korzystania z naszych ofert i usług online, oraz abyś wiedział, w jaki sposób je wykorzystujemy.

Gdziekolwiek DEKRA przetwarza dane osobowe, takie przetwarzanie odbywa się w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Instytucja odpowiedzialna

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
e-mail: odo.pl@dekra.com

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Rejestrujemy i zapisujemy adres IP Państwa komputera w celu przesłania na Państwa komputer zawartości naszej strony internetowej odwiedzanej przez Państwa (np. teksty, zdjęcia, pliki udostępnione do pobrania itp.) (por. art. 6 ust. 1 lit. b GDPR). 6 (1) lit. b GDPR). Przetwarzamy te dane również w celu zidentyfikowania i ścigania ewentualnych nadużyć. Podstawą prawną w tym przypadku jest Art. 6 (1) lit. f GDPR. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie należytego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem.

Inne cele

Przetwarzamy również dane osobowe, które użytkownik podaje dobrowolnie. Dane przetwarzane przez nas w tym kontekście obejmują dane klientów, pracowników i dostawców w zakresie niezbędnym do celów określonych w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

O ile przetwarzamy Państwa dane w sposób opisany powyżej w celu przyjęcia i realizacji Państwa zapytania, umówionego spotkania lub zamówienia (newslettera), są Państwo zobowiązani umową do udostępnienia nam tych danych. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie przetworzyć Państwa zapytania.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (por. art. 6 ust. 1 lit. a GD). 6 (1) lit. a GDPR), mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do czasu wycofania zgody.

Kontakt za pośrednictwem formularzy

W ramach kontaktu z DERA (np. poprzez formularze lub a-mail) zbierane są dane osobowe. Na naszej stronie internetowej udostępniamy formularze do różnych zapytań, takich jak kontakt z DEKRA, formularze do zlecania, formularze do rezerwacji, formularze do tworzenia ofert, formularze do subskrypcji newslettera i inne (np. do zamawiania materiałów informacyjnych).

Jakie dane są zbierane w ramach poszczególnych formularzy, jest widoczne w danym formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, jak również w celu kontaktu i technicznego zarządzania danymi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Jeśli kontakt ma na celu realizację umowy, art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6 para. 1 lit. b GDPR ma również zastosowanie do przetwarzania danych. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania. Proces ten zostaje zakończony, gdy tylko dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona i gdy nie ma przeciwwskazań prawnych do przechowywania danych.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Z reguły przekazujemy Twoje dane do odpowiedniej firmy DEKRA, gdzie są one przetwarzane w celu dostarczenia usług i wsparcia, o które prosiłeś.

Oznacza to, że informacje mogą być również przetwarzane przez inne podmioty prawne grupy DEKRA. Jednak takie przetwarzanie jest ograniczone do zakresu wymaganego do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności danych lub do których inna osoba prawna działająca jako dostawca usług / podmiot przetwarzający musi przestrzegać instrukcji wydanych przez administratora.

Ci dostawcy usług / procesory są związani instrukcjami. W związku z tym podlegają naszym wymaganiom, które obejmują przetwarzanie Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych. W szczególności są oni zobowiązani umową do traktowania Państwa danych w sposób ściśle poufny i nie mogą ich przetwarzać w celach innych niż uzgodnione.

Przekazanie danych do podmiotu przetwarzającego dane odbywa się na podstawie art. 28 ust. 1 GDPR. 28 (1) GDPR.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim ani nie udostępniamy ich w inny sposób w celach komercyjnych.

Poprzez integrację treści zewnętrznych (YouTube, Vimeo, Google, Facebook), dane takie jak adres IP, przeglądarka i zawartość Javascript mogą być przekazywane do wymienionych dostawców trzecich, gdy strona jest ładowana. Jeśli nie chcesz, aby osoby trzecie otrzymywały informacje o Tobie, nie wyrażaj zgody na przetwarzanie plików cookie Marketing & Social Media. W ten sposób nie będą Państwo mogli korzystać z tych funkcji na naszej stronie internetowej.

Poza tym przekazujemy Państwa dane osobowe organom ścigania i ewentualnie poszkodowanym osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jeżeli jest to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do wszczęcia postępowania sądowego. Jednakże takie przekazanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy istnieją konkretne dowody na nielegalne postępowanie lub nadużycie. Przekazanie Państwa danych może mieć miejsce również wtedy, gdy przyczynia się to do egzekwowania warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do przekazywania informacji określonym organom publicznym na ich żądanie. Należą do nich organy ścigania, organy ścigające przestępstwa zagrożone karą grzywny oraz organy finansowe.

Przekazywanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zwalczaniu nadużyć, ściganiu czynów karalnych oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, chyba że nasze interesy są nadrzędne wobec praw i interesów użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych, art. 6 (1) lit. f GD. 6 (1) lit. f GDPR.

Planowane przekazywanie danych do krajów trzecich

W chwili obecnej nie jest planowane przekazywanie danych do krajów trzecich. W przeciwnym razie ustalimy wymagane warunki prawne. W szczególności zostaną Państwo poinformowani o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo

DEKRA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wszelkich danych osobowych, które przekazujesz firmie DEKRA przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to również wszelkich zakupionych usług zewnętrznych. Sprawdzamy skuteczność naszych środków ochrony danych i stale je ulepszamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są szyfrowane podczas przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

Analizy internetowe z wykorzystaniem Matomo

Ta strona używa Matomo (www.matomo.org) do analizy sieci. Jest to usługa oferowana przez dostawcę InnoCraft Ltd., 150 Willis St., 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo używa małych plików tekstowych zwanych "cookies", które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W tym celu informacje o użytkowaniu przechowywane w cookie (w tym adres IP w skróconej formie) są przekazywane na nasze serwery i zapisywane w celu analizy użytkowania.

Matomo nie przekazuje tych danych na żaden serwer, który jest poza naszą kontrolą. Możesz zapobiec używaniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony.

Podstawą prawną do korzystania z Matomo jest lit. f) art. 6 (1) GDPR. Dane te są następnie przetwarzane w celu analizy zachowań użytkowników i oceny wykorzystania poszczególnych elementów strony internetowej. Celem jest stała optymalizacja strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Cele te stanowią uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. 6 (1) GDPR. Interes użytkownika w zakresie ochrony jego danych osobowych jest zabezpieczony poprzez anonimizację adresu IP. Dane te nie są w żadnym momencie wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika i nie są łączone z innymi danymi.

Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do naszych celów.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i analizowanie Państwa danych dotyczących Państwa wizyty, jak opisano powyżej, mają Państwo prawo sprzeciwić się temu.

Możesz zapisać plik cookie opt-out, klikając poniżej. Ten plik cookie jest ważny przez dwa lata. Pamiętaj, że będziesz musiał powtórzyć procedurę rezygnacji, jeśli usuniesz swoje pliki cookie, skasujesz plik cookie rezygnacji lub zmienisz komputer lub przeglądarkę internetową. Zapisz plik cookie opt-out Matomo

Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited ("Google"). Korzystanie to obejmuje tryb pracy "Universal Analytics". Tryb ten umożliwia powiązanie danych, sesji i interakcji z pseudonimizowanym identyfikatorem użytkownika na różnych urządzeniach, co pozwala na analizę aktywności użytkownika niezależnie od urządzenia, z którego korzysta.

Google Analytics wykorzystuje małe pliki tekstowe zwane "cookies", które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jeśli na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie najpierw zanonimizowany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy pamiętać, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem anonimizacji IP w celu zapewnienia anonimowego zapisu adresów IP (zwanego również maskowaniem IP). Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków świadczenia usług i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/us.html i/lub https://policies.google.com/?hl=en.

Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Państwa oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. 6 (1) GDPR. Google, na zlecenie operatora tej strony internetowej, będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących jego aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Przesłane przez nas dane oraz dane związane z cookies, rozpoznawaniem użytkownika (np. User-ID) lub ID reklam są automatycznie usuwane po 26 miesiącach.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić Państwu korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przekazywaniu ich do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.

Pliki cookie opt-out zapobiegają również gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej w przyszłości. Aby zapobiec gromadzeniu danych na różnych urządzeniach przez Universal Analytics, należy zrezygnować z tej funkcji na wszystkich urządzeniach, z których korzystasz. Kliknij tutaj, aby uzyskać plik cookie opt-out: Zapisz Google Analytics Opt-Out Cookie

Ponadto, masz również możliwość określenia, jakie rodzaje plików cookie chcesz zaakceptować lub odrzucić z naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia plików cookie .

Aby nasza oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i jak najlepiej spełniała jego potrzeby, w niektórych obszarach używamy plików cookie. Cookie to mały plik, który jest zapisywany lokalnie na Państwa komputerze, gdy tylko odwiedzą Państwo daną stronę internetową. Cookies pozwalają nam również na analizę korzystania z naszej strony internetowej. Sam zdecyduj, na które pliki cookie wyrażasz zgodę, a które odrzucasz. W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję.

Więcej informacji znajdziesz w naszych ustawieniach prywatności danych .

Nasza strona wykorzystuje przyciski do następujących sieci społecznościowych

Meta Platforms
Meta Platforms Ireland Limited
1601 S. California Ave,
Palo Alto,
CA 94304,
USA

LinkedIn
LinkedIn Corporation,
2029 Stierlin Court Mountain View,
CA 94043,
USA

Twitter
Twitter Inc,
1355 Market St, Suite 900,
San Francisco,
CA 94103,
USA

YouTube
YouTube, LLC,
901 Cherry Ave..,
San Bruno CA 94066,
USA

Na przyciskach widoczne są loga poszczególnych sieci społecznościowych. Przyciski te nie są jednak standardowymi wtyczkami społecznościowymi, tzn. wtyczkami udostępnianymi przez sieci społecznościowe, lecz linkami z ikonami przycisków. Przyciski te są aktywowane tylko poprzez celowe działanie (kliknięcie). Dopóki nie klikniesz przycisków, żadne dane nie zostaną przekazane do sieci społecznościowych. Klikając na przyciski, użytkownik wyraża zgodę na komunikację z serwerami sieci społecznościowych, aktywując w ten sposób przyciski i tworząc link.

Po kliknięciu, przycisk działa jako wtyczka udostępniania. Sieć społecznościowa uzyskuje wtedy informacje o odwiedzonej stronie, którymi można się podzielić z przyjaciółmi i kontaktami. Aby móc "udostępniać" informacje, musisz być zalogowany. Jeżeli nie jesteś zalogowany, zostaniesz przekierowany na stronę logowania sieci społecznościowej, którą kliknąłeś, opuszczając w ten sposób strony dekra.com. Jeśli jesteś zalogowany, Twoje "lubię to" lub polecenie danego artykułu zostanie przesłane.

Po aktywacji przycisku, sieci społecznościowe otrzymają również informację, że weszli Państwo na daną stronę naszej witryny i kiedy to zrobiliście. Ponadto mogą zostać przekazane takie informacje jak adres IP, dane dotyczące używanej przeglądarki i ustawienia językowe. Jeśli klikniesz przycisk, Twoje kliknięcie zostanie przekazane do sieci społecznościowej i wykorzystane zgodnie z jej polityką danych.

W przypadku kliknięcia przycisku nie mamy żadnej kontroli nad gromadzonymi danymi i operacjami przetwarzania danych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to przetwarzanie danych, ani nie jesteśmy "administratorem danych" w rozumieniu GDPR. Nie znamy również pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Z tego względu podane tutaj informacje nie muszą być kompletne.

Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy rzeczywiście posiadają Państwo konto u tego dostawcy i czy są Państwo tam zalogowani. Jeśli jesteś zalogowany u danego dostawcy, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Usługodawcy mogą również wykorzystywać pliki cookie na Państwa komputerach, aby Państwa śledzić.

O ile nam wiadomo, dostawcy ci zapisują te dane w profilach użytkowników, które wykorzystują do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania stron internetowych zorientowanych na popyt. Tego typu analizy przeprowadzane są (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam zorientowanych na zapotrzebowanie oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dany portal społecznościowy, a także w celu zapoznania się z Państwa prawami i ustawieniami prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnianymi przez następujące portale społecznościowe:

Jeśli nie życzysz sobie, aby sieci społecznościowe pozyskiwały dane na Twój temat, nie klikaj tego przycisku.

Standardowe okresy usuwania danych

Ustawodawstwo określiło liczne okresy przechowywania danych i obowiązki w tym zakresie. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Dane, których nie dotyczą powyższe okresy przechowywania i obowiązki, są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przestają obowiązywać. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie zawiera odmiennych postanowień dotyczących przechowywania danych, gromadzone przez nas dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji powyższych celów, dla których zostały zgromadzone.

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych

Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się zasadniczo tylko w zakresie dozwolonym na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Państwa o tych innych usługach i przekażemy Państwu wszystkie inne istotne informacje przed dalszym przetwarzaniem.

Prawo dostępu

Na żądanie masz prawo do uzyskania od nas informacji o dotyczących Cię i przetwarzanych przez nas danych osobowych, w zakresie określonym w art. 15 GDPR.

Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie bez zbędnej zwłoki (art. 16 GDPR). W tym celu prosimy o kontakt na adres podany poniżej.

Prawo do usunięcia danych

Jeśli zachodzą przyczyny prawne określone w art. 17 GDPR, mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") danych osobowych dotyczących Państwa. Te powody prawne obejmują: dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których były przetwarzane, lub wycofują Państwo swoją zgodę, a nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu (i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania - nie dotyczy sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej). Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z adresem kontaktowym podanym poniżej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeśli kryteria określone w Art. 18 GDPR są spełnione, masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z powyższym artykułem GDPR. Zgodnie z tym artykułem, ograniczenie przetwarzania może być wymagane w szczególności, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystania, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) GDPR tak długo, jak długo jest to możliwe. 21 (1) GDPR, o ile nie jest jasne, czy nasz uzasadniony interes jest nadrzędny w stosunku do interesu osoby, której dane dotyczą. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z podanym poniżej adresem kontaktowym.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR. 20 GDPR. Oznacza to, że mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, np. innemu dostawcy usług. Warunkiem koniecznym jest, aby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody lub umowy i odbywało się w sposób zautomatyzowany. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt na podany poniżej adres kontaktowy.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie na mocy Art. 21 GDPR wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które opiera się na art. 6 (1) lit. e lub f GDPR, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Zaniechamy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z adresem kontaktowym podanym poniżej. W związku z realizacją sprzeciwu nie ponosimy żadnych innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących i dokonywane przez nas jest niezgodne z prawem lub niedopuszczalne, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

W przypadku, gdy aktualizacja wymaga dostosowania niniejszej Polityki Prywatności, zastrzegamy sobie prawo do zmiany aktualnej Polityki Prywatności. Obecna wersja jest datowana na 17 sierpnia 2020 r.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prośby o informacje, wnioski lub skargi prosimy kierować bezpośrednio do naszego Inspektora ochrony danych:

Inspektor ochrony danych

Hanna Korol
DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
e-mail: odo.pl@dekra.com

Strona udostępniania